Publications

Export 27 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is A and Author is Z. Alexin  [Clear All Filters]
2012
Alexin Z.  2012.  Az orvosi vények adatvédelmi problémái. Orvostovábbképző Szemle. 19:65–70.