Az orvosi vények adatvédelmi problémái

TitleAz orvosi vények adatvédelmi problémái
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsAlexin Z
JournalOrvostovábbképző Szemle
Volume19
Pagination65–70
ISSN1218-2583
Page last modified: September 29, 2014