A forgalomszabályozás egy optimalizálási modellje

TitleA forgalomszabályozás egy optimalizálási modellje
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsImreh C., Bilicki V
Conference NameXXVI. Operációkutatási Konferencia
Date Publishedmay
Page last modified: January 16, 2012