Publications

Export 642 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Alb P, Ferenc R, Rajda V.  1995.  Vállalati információs rendszer elemzése és tervezése SSADM-mel és a DFD-k globális analízise.
Alexin Z, Csirik J, Kocsor A, Miháltz M, Szarvas G..  2006.  Construction of the Hungarian EuroWordNet Ontology and its Application to Information Extraction. GWC 2006. Proceedings of the 3rd International WordNet Conference. :291-292.
Alexin Z.  2009.  Etikai kérdések a beavatkozással nem járó humán orvosi kutatásokban. Orvosi Hetilap. 150:1749-1752.
Alexin Z.  2012.  Az egészségügyi adatok kezelésének lehetséges jogalapjai az európai jogban. Med. et Jur.. 3:20–23.
Alexin Z.  2011.  A szektoriális adatvédelmi jog áttekintése. Infokommunikáció és Jog. 42:28-29.
Alexin Z, Ábrahám L.  2005.  Útmutató. Élet és Irodalom. 49
Alexin Z.  2008.  Bűnügyi nyilvántartó-e az OEP? Népszabadság.
Alexin Z.  2013.  Data privacy in Hungary.
Alexin Z, Ábrahám L.  2006.  Egészségügyi adatok védelme, válogatott publikációk. Orvosi műhibaperek. :98-168.
Alexin Z, Ábrahám L.  2007.  Reform. Élet és Irodalom. 51
Alexin Z, Váradi T, Oravecz C., Prószéky G, Csirik J, Gyimóthy T.  1999.  FGT - A framework for generating rule-based taggers. Inductive Logic Programming, 9th International Workshop, Late-Breaking papers. :1-7.
Alexin Z.  2009.  Az orvosi kutatások nyilvánossága. Népszabadság.
Alexin Z.  2012.  Mindennapi jogsértések és az orvosi vények adatvédelmi problémái.
Alexin Z.  2011.  Az Alaptörvény javaslat és a magánélet védelme. Délmagyarország.
Alexin Z, Csirik J, Almási A, Vincze V.  2010.  Domain Specific WordNet on Customs Law. Proceedings of the Fifth Global WordNet Conference (GWC2010). :234-239.
Alexin Z.  2006.  Az etikus tudomány morális kötelességei. Magyar Hírlap.
Alexin Z, Gyimóthy T, Kókai G.  1995.  IDT: Integrated system for debugging and testing Prolog programs. Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools. :312-324.
Alexin Z.  2009.  Anonymization of Health Care Data in Hungary.
Alexin Z.  2007.  A békén hagyás joga. Népszabadság.
Alexin Z, Ábrahám L.  2008.  The evolution of Grid Brokers: union for interoperability. Élet és Irodalom. 52
Alexin Z.  2007.  Megoldatlan problémák az egészségügyi adatkezelésben. Infokommunikáció és jog. 22:192-201.
Alexin Z, Gyimóthy T, Boström H.  1997.  IMPUT: An Interactive Learning Tool Based on Program Specialization. Intelligent Data Analysis. 1:219–244.
Alexin Z.  2009.  A beavatkozással nem járó humán orvosi kutatások etikai kérdései. :26-28.
Alexin Z.  2011.  Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei.
Alexin Z, Ábrahám L.  2005.  Adatkezelés az egészségügyben. Élet és Irodalom}. 49