Publications

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is K and Author is Cs. Hatvani  [Clear All Filters]
Conference Paper
Csendes D, Hatvani C., Alexin Z, Csirik J, Gyimóthy T, Prószéky G, Váradi T.  2003.  Kézzel annotált magyar nyelvi korpusz: a Szeged Korpusz. I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia előadásai: MSZNY 2003. :238-245.