Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is K and Author is D. Csendes  [Clear All Filters]
2003
Csendes D, Hatvani C., Alexin Z, Csirik J, Gyimóthy T, Prószéky G, Váradi T.  2003.  Kézzel annotált magyar nyelvi korpusz: a Szeged Korpusz. I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia előadásai: MSZNY 2003. :238-245.