Publications

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is M and Author is V. Vincze  [Clear All Filters]
2009
Szauter D, Vincze V, Almási A, Alexin Z, Kiss M.  2009.  Morfoszintaktikailag annotált néprajzi korpusz. VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2009. :386-389.