Publications

Export 591 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Alb P, Ferenc R, Rajda V.  1995.  Vállalati információs rendszer elemzése és tervezése SSADM-mel és a DFD-k globális analízise.
Alexin Z, Ábrahám L.  2005.  Adatkezelés az egészségügyben. Élet és Irodalom}. 49
Alexin Z.  2011.  Nagy magyar egészségügyi adatbázisok.
Alexin Z, Gyimóthy T, Csirik J.  2008.  Software package for supporting information extraction research. Proceedings of the Second Hungarian Conference on Computational Linguistics (MSZNY 2004). :41-48.
Alexin Z.  2008.  Civil társadalombiztosítást!. Népszabadság.
Alexin Z, Ábrahám L.  2006.  Az egészségügyi kutatások adatvédelmi feltételei. Élet és Irodalom}. 50
Alexin Z.  2013.  Does fair anonymisation exist?
Alexin Z.  2009.  Olvasói levél. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 4:44.
Alexin Z.  2010.  Beteges adatgyűjtés. Népszabadság.
Alexin Z.  2005.  Notes on "Dr. Julia Sziklay: Genetic Data, Biobanks and/or Data Protection".
Alexin Z.  2012.  Szemelvények az európai országok egészségügyi adatvédelmi gyakorlatából.
Alexin Z, Váradi T, Oravecz C., Prószéky G, Csirik J, Gyimóthy T.  1999.  FGT - A framework for generating rule-based taggers. Inductive Logic Programming, 9th International Workshop, Late-Breaking papers. :1-7.
Alexin Z.  2006.  Szűrővizsgálatok név nélkül. Magyar Hírlap.
Alexin Z.  2013.  A személyes adatok védelmének társadalmi kérdései.
Alexin Z.  2009.  Jogtiporgatás. Népszabadság.
Alexin Z.  2011.  A személyes adatok védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása a Szegedi Tudományegyetemen. Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. :584-591.
Alexin Z, Csirik J, Gyimóthy T.  2004.  Programcsomag információkinyerési kutatások támogatására. II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. :41-49.
Alexin Z, Gyimóthy T, Kókai G.  1995.  IDT: Integrated system for debugging and testing Prolog programs. Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools. :312-324.
Alexin Z, Ábrahám L.  2008.  A gyógyulás szabadsága. Élet és Irodalom. 52
Alexin Z.  2007.  Conversion of the Phrase-structured Szeged Treebank to Dependency Tree Format. V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2007. :263-266.
Alexin Z.  2010.  Adatvédelmi törvényünk - kisebb hibákkal. Infokommunikáció és jog. 38:104-109.
Alexin Z, Gyimóthy T, Boström H.  1997.  IMPUT: An Interactive Learning Tool Based on Program Specialization. Intelligent Data Analysis. 1:219–244.
Alexin Z.  2012.  Az egészségügyi adatok kezelésének lehetséges jogalapjai az európai jogban. Med. et Jur.. 3:20–23.
Alexin Z.  2011.  Megszüntetésre váró ügyeim az Alkotmánybíróság előtt. 55
Alexin Z.  2007.  A vizitdíj és könyvelése. Népszabadság.

Pages